Koszyk

 1. x X

Zakupy razem: 0.00 zł

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Regulamin Kursów Szycia i Warsztatów

Regulamin Kursów Szycia i warsztatów

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizatorem Kursów Szycia jest RĘKOFAKTURA Aleksandra Baranowska NIP: 5833316250, ul. Stolarska 4a/10, 80-883 Gdańsk.
 2. Kursy szycia – zorganizowane Kursy Szycia (dowolnego rodzaju), podczas których uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi amatorskiego krawiectwa, odbywające się cyklicznie lub jednorazowo w terminach i miejscu określonym przez Organizatora kursu.
 3. Uczestnik Kursu – osoba biorąca udział w Kursach Szycia, która dokonała wpłaty i której uczestnictwo zostało potwierdzone przez Organizatora lub osoba, która zgłosiła chęć wzięcia udziału w Kursie.
 4. Warsztaty odbywają się mobilnie, w miejscu wyznaczonym przez uczestnika/ów Kursu.

ORGANIZACJA

 1.  Rezerwacji miejsca na Kurs Szycia można dokonać poprzez zakup produktu na stronie: http://www.sklep.rekofaktura.pl/kategoria/kursy-i-warsztaty oraz dokonanie przelewu na konto Organizatora.
 2. Tematy, ceny oraz godziny Kursów Szycia są dostępne w aktualnej ofercie.
 3. W Kursie Szycia może wziąć osoba, której dane osobowe zostaną wpisane w rubryce „Imię i nazwisko” w formularzu zamówienia lub zostaną określone rubryce „Komentarz do zamówienia”.
 4. Możliwe są następujące formy płatności:
  a) Przelewem – po dokonaniu zakupu lub wyceny Kursu na konto Organizatora.
  b) Płatność kartą (za pośrednictwem sklepu internetowego).
  c) Szybkie płatności (za pośrednictwem sklepu internetowego).
 5. W przypadku braku wpłaty w terminie 3 dni, Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.
 6. Warunkiem koniecznym odbycia się Grupowych Kursów Szycia jest udział minimalnej liczby osób, która ustalona jest oddzielnie dla każdego rodzaju Kursu Szycia. W przypadku niewystarczającej liczby osób Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia nowego terminu lub odwołania Kursu. Organizator zobowiązuje się dokonać zwrotu całkowitej opłaty za Kurs Szycia, który się nie odbył.
 7. Organizator kursu zastrzega sobie prawo do odwołania Kursu Szycia (całego cyklu lub pojedynczego spotkania)  po uprzednim poinformowaniu uczestnika.
  W przypadku choroby prowadzącego Organizator zapewnia zastępstwo, a jeżeli z przyczyn technicznych okaże się to niemożliwe, zajęcia odbędą się w innym uzgodnionym z grupą terminie. W przypadku odwołania Kursu Szycia uczestnikom przysługuje całkowity zwrot opłaty.
 8. O przydziale wolnych miejsc na Kurs Szycia decyduje kolejność zgłoszeń wraz z wpłatą otrzymaną przez Organizatora w ciągu 3 dni.
 9. Nieobecność uczestnika na Kursie Szycia nie stanowi podstaw do zwrotu wpłaty.
 10. Uczestnikowi  przysługuje prawo do zwrotu całości wniesionej opłaty za Kurs w przypadku zgłoszenia rezygnacji nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem się pierwszych zajęć przewidzianych w opublikowanym przez Organizatora programie. Wpłacona zaliczka w wysokości 50% ceny kursu nie podlega zwrotowi.
 11. W cene kursu doliczony został dojazd na terenie Trójmiasta.
 1. Uczestnikowi przysługuję prawo do przełożenia terminu kursu nie później niż na 2 dni przed rozpoczęciem się pierwszych zajęć.
 2. Organizator zapewnia wszelki sprzęt wymagany do odbycia się Kursów Szycia (w tym: maszyny do szycia oraz akcesoria krawieckie) oraz opiekę Instruktora.
 3. Osoby spóźnione na Warsztaty szycia zobowiązane są uprzedzić o swoim spóźnieniu telefonicznie. Organizator przewiduję możliwość wstrzymania rozpoczęcia zajęć do maks. 15 minut na życzenie uczestnika.
 4. Podczas Kursu Szycia Organizator zobowiązuję się do zapoznania Uczestników z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawidłowej obsługi sprzętów dostępnych w pracowni.
 5. Uczestnicy Kursu zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu oraz zasad BHP pracowni.
 6. Osoby biorące udział w Kursie Szycia oświadczają, że mają świadomość pracy z ostrymi narzędziami oraz, że biorą na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne negatywne skutki dla zdrowia podczas użytkowania maszyn do szycia (w  tym wystąpienia urazów mechanicznych: ukłucia, przeszycia, rany cięte, wynikających z nieuważnej obsługi maszyny do szycia, nożyc, igieł, szpilek oraz poparzeń gorącą powierzchnią maszyn prasowalniczych).
 7. Osoby zapisujące na Kurs Szycia uczestników niepełnoletnich oświadczają, że mają świadomość ich pracy z ostrymi narzędziami oraz, że biorą na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne negatywne skutki dla zdrowia niepełnoletnich Uczestników podczas użytkowania maszyn do szycia (w  tym wystąpienia urazów mechanicznych: ukłucia, przeszycia, rany cięte, wynikających z nieuważnej obsługi maszyny do szycia, nożyc, igieł, szpilek oraz poparzeń gorącą powierzchnią maszyn prasowalniczych).
 8. Uczestnicy Kursów w wieku poniżej 8 lat, muszą znajdować się pod opieką opiekuna prawnego.
 9. Uczestnik, w ramach Kursu Szycia, ma prawo do korzystania z całego wyposażenia pracowni oraz z pełnego wsparcia prowadzących zajęcia.
 10. Uczestnik może zabrać ze sobą po zajęciach wszystkie wytworzone własnoręcznie produkty.
 11. Dostępne podczas Kursów projekty, wykroje oraz receptury i instrukcje są własnością firmy Rękofaktura. Materiały te są udostępnione uczestnikom Kursu tylko na potrzeby edukacyjne i do użytku domowego. Nie mogą być wykorzystywane do czerpania korzyści majątkowych. 
 12. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone umyślnie na mieniu Organizatora Kursów Szycia.
 13. Produkty na warsztatach kosmetycznych są wykonywane samodzielnie przez uczestników i stanowią ich własność od momentu powstania. Aplikacja wykonanych produktów jest dobrowolna i zależy jedynie od Uczestnika.
 14. Surowce wykorzystywane na warsztatach kosmetycznych charakteryzują się powszechnie uznanym bezpieczeństwem stosowania. Natomiast receptury opierają się na wspólczesnej wiedzy kosmetologicznej. Ze względu na uwarunkowania osobnicze, sporadycznie mogą pojawiać się reakcje nadwrażliwości na wykonane produkty. Należy wówczas natychmiast zaprzestać jego stosowania i poinformować Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powyższe działania niepożądane, gdyż są one niezależne od Organizatora.
 15. Osoby biorące udział w Kursie Szycia wyrażają zgodę na używanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku przez Organizatora do celów reklamowych, promocyjnych, marketingowych związanych z działalnością.
 16. Uiszczenie opłaty za Kurs Szycia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia zawarte w regulaminie.
 17. Osoba dokonująca rezerwacji oświadcza, że została poinformowana, że administratorem jego danych osobowych oraz Uczestnika Kursu Szycia jest RĘKOFAKTURA Aleksandra Baranowska NIP: 5833316250, ul. Stolarska 4a/10, 80-883 Gdańsk.
 18. Dane zbierane są w celu realizacji oferty oraz w przypadku wyrażenia zgody w celach promocyjnych. Podane danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.